Johann Strauss                                      Violin & Piano                                           
Husle - Klavír

Johann Strauss Violin & Piano je spojenie vynikajúcich profesionálnych hudobníkov interpretujúcich rôzne žánre hudby viacerých historických období a štýlov. Hlavnou myšlienkou je vyjadrenie posolstva,kultúrneho odkazu a bohatstva za čias Rakúsko - Uhorskej monarchie. 

Melinda - Piano
Melinda - Piano
Roman - Violin
Roman - Violin

História

Príjemná atmosféra útulnej kaviarničky na Rolandovom námestí v roku 2015 sa podpísala na spojení troch hudobníkov pri interpretácií známych diel a tým umožnila vznik hudobnej formácie Johann Strauss Trio v zložení husle, klavír, violončelo. Pochádzame z hudobníckych rodín, ktoré nás viedli k hudobným tradíciám a láske k hudbe. Naša formácia je inštrumentálne variabilná, od dvoch až po deväť členov, obohatená aj o vokálne obsadenie, preto je aj náš repertoár široký.  Venujeme sa aj pedagogickej činnosti a rôznym projektom v hudobno-vzdelávacej sfére pre detičky. 

REPERTOÁR

Barok, Klasicizmus, Romantizmus, 20.stor., Opereta, Muzikál, Filmová hudba, Evergreen, Pop-Rock Klasik...

Konkrétny program je vždy zostavený s ohľadom na danú príležitosť. 

Odporúčame na tieto typy akcií

 Zásnuby, Svadobný obrad, Svadobná hostina, Reštaurácie, Kaviarne, Vinotéky, Čajovne, Hotely, Bary, Detská akcia, Family day, Festival (hudobný a pod...), Firemná akcia / Event, Konferencia / Kongres, Ples, Road show / Promo akcia, Silvester, Športová akcia (turnaj...), Stužková / Beánia, Súkromná párty / Oslava (dospelí), Teambuilding, Tematická akcia, Výstava / Trade show... 

Technické požiadavky a orientačná cena závisí od dĺžky a charakteru vystúpenia, cestovných nákladov, kde naším východiskovým bodom je mesto Bratislava. 

Elegancia,ktorá zanechá dojem

00421 940 289 970              johannstrausstrio@gmail.com                FB  Johann Strauss Trio